contact
printerknop printerknop printerknop driedknop

screenshot iphone

Ruimtelijke plannen 2.0

De Plankaartprikker is een applicatie voor een mobiele telefoon. De applicatie laat zien welk ruimtelijk beleid op uw positie geldig is.
De Plankaartprikker maakt een dwarsdoorsnede van alle digitale ruimtelijke plannen in Nederland. Vervolgens wordt met behulp van de GPS vastgesteld welke plannen op uw lokatie geldig zijn. Van die plannen toont de applicatie uitsluitend de regels of voorschriften die ter plekke gelden. U kunt ook de plankaart opvragen, met markering van uw positie.

De Plankaartprikker houdt voortdurend bij waar u zich bevindt. Als u een gebied  in- of uitloopt ziet u dat op uw telefoon. U kunt dus in het veld -met de nauwkeurigheid van de GPS- bepalen tot waar een planvoorschrift geldig is.

De plankaartprikker is ontwikkeld voor de iPhone, iPad en voor Andriod-toestellen.

Probeer de Plankaartprikker door deze site op een telefoon of tablet te bezoeken en deze link te volgen.

Achtergrond

Stelt u zich de kaart van Nederland voor. Op de kaart ligt een stapel met alle beschikbare ruimtelijke plankaarten. U prikt een lokatie op de kaart, en krijgt een overzicht van de regels die op die plek gelden. Ongeacht het plan waarin de regel staat, en per plan alleen de regels die ter plekke gelden. Dat is het principe van de Plankaartprikker; dwars door de plannen, direct naar de regels.
Het plan als ordenend kader voor de regels is vervangen door de lokatie als ordenend kader voor de regels.