pkvieweractie pkplijst pkpbeheer
contact
printerknop printerknop printerknop driedknop

De Plankaartviewer

De plankaartviewer ontsluit digitale plankaarten in een webbrowser. De toepassing biedt alle functionaliteit die nodig is om een plankaart te bekijken, te bevragen en te ontsluiten. Toch is voor de implementatie geen aanpassing van de ict-omgeving of lokale installatie op een pc nodig. In combinatie met het voordelige abonnementstarief en gebruiksrecht per organisatie in plaats van per werkplek is de plankaartviewer een eenvoudige maar volledige oplossing voor het gebruik van de digitale plankaart in uw organisatie.

Hoe werkt het

De plankaartviewer is een website. Sterker nog, het is deze website. Als u een abonnement heeft wordt uw IP-adres herkend en krijgt u op deze plaats de plankaartviewer te zien.

De functionaliteit van de plankaartviewer bestaat uit drie delen:
1) een kaart maken en bewaren
2) een kaart bekijken en bevragen
3) een kaart ontsluiten.


Maken en bewaren

In de meeste gevallen opent een medewerker een kaart die al eerder gemaakt is. Als er niet eerder een kaart is gemaakt van de planbestanden maakt de plankaartviewer die aan, op basis van IMRO-conforme planbestanden. 
De plankaartviewer vraagt de gebruiker het gewenste plan te selecteren. Daarvoor is een aantal mogelijheden: selectie uit ruimelijkeplannen.nl door middel van twee gebruiksvriendelijke drop-down lists, of een URL of een lokaal opgeslagen planbestand.
Optioneel kan een ondergrond voor de kaart worden gekozen. Dat kan de meest recente GBKN zijn of de gratis OpenStreetMaps.
Als het juiste plan is geselecteeerd maakt de plankaartviewer de digitale plankaart. Nadat de kaart is gemaakt wordt deze in de browser getoond, en voor toekomstig gebruik bewaard op de server.

Bekijken en bevragen

De plankaartviewer houdt een lijst bij van eerder gemaakte kaarten. Uit die lijst opent de gebruiker de gewenste kaart.
De kaart wordt getoond op het scherm:


de kaart

De gebruiker kan inzoomen op een gebied, afstanden meten en oppervlaktes meten.
De kaartlagen kunnen aan- of uit worden gezet. Daarmee wordt de kaart aangepast aan de informatiebehoefte van de gebruiker.

Bij een klik op de kaart verschijnt een pop-up met aanvullende informatie over de lokatie. In de pop-up kan verder worden geklikt naar de regels in het plan.


screenshot pop-up

Ontsluiten

De plankaartviewer kan plankaarten ontsluiten als WMS of als WFS-service. Daarmeee kunt u de kaarten in een andere omgeving tonen dan de plankaartviewer. Bijvoorbeeld in uw eigen website.
de plankaartviewer
hoe werkt het
maken en bewaren
bekijken en bevragen
ontsluiten